Μάστερ       

Πτυχίο BSc στο Περιβάλλον & την Ενέργεια

Κατάρτιση - Σε τομείς όπως Διαμόρφωση τοπίου, AutoCAD, Υπολογιστές

Εξιδείκευση  -   Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σεμινάρια -  για την Ενέργεια και το περιβάλλον

Διάφορα  -   Πτυχία, Διπλώματα & Άλλα