Νέα κάρτα MrSave


Σχεδίασα και έστειλα προς εκτύπωση την νέα μου επαγγελματική κάρτα για την προώθηση των υπηρεσιών του MrSave. Μέχρι τέλη Μαϊου θα έιναι έτοιμη.